Bài 12: Các lệnh break, continue, die trong php

Bài 12: Các lệnh break, continue, die trong php

Cách lệnh break, continue, die trong php thường dùng trong vòng lặp có các chức năng riêng như thoát, bỏ qua, dừng…

Ở bài 11 chúng ta đã được tìm hiểu về vòng lặp while và do while trong PHP rồi. Bài này chúng ta hãy cùng tìm hiều về các lệnh để giúp vòng lặp được tối ưu hơn.

Lệnh break trong PHP

Lệnh break trong PHP thường được dùng để thoát vòng lặp như for, vòng lặp foreach

Như vậy khi tìm được kết quả rồi chúng ta thoát luôn vòng lặp không cần phải tiếp tục chạy nữa điều này giúp cho tiến trình xử lý được nhanh hơn.

Nếu ta có hàng ngàn vòng lặp để xử lý nhưng chỉ đến vòng thứ 2 kết quả đã được tìm thấy thì bạn mới thấy được tác dụng của lệnh break trong PHP

Ví dụ:

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất sau: x+10=20

<?php
for($i=0;$i<=20;$i++)
{
	if(($i+10==20)){
		echo 'Nghiệm của phương trình là: '.$i;
		break;
	}
}

//kết quả: Nghiệm của phương trình là: 10
?>

Giải thích:

  • Các vòng lặp được được thực thi từ với biến i đi từ 0 đến 20 để tìm nghiệm thỏa mãn x+10=20
  • Khi tìm thấy nghiệm của phương trình bậc nhất là 10 thì lệnh break được thực thi để thoát khỏi vòng lặp
  • Điều đó có nghĩa là không phải tìm x từ vòng lặp thứ 11 đến 20 nữa

Lệnh continue trong PHP

Lệnh continue trong PHP là dùng để thoát khỏi vòng lặp hiện tại không cần quan tâm đến các lệnh phía sau nó nữa và bắt đầu tiếp với vòng lặp mới.

Nghĩa là lệnh này không thoát luôn vòng lặp, mà tiếp tục với vòng lặp tiếp theo.

Ví dụ với vòng lặp while thử xem nhé:

<?php
$i=1;
while($i<=10):
if($i==5){
$i++;	
continue;
}
echo $i.', ';
$i++;
endwhile
?>

Kết quả là:

lenh-continue-thoat-vong-lap-trong-php

Như kết quả trên thì bạn thấy đấy, số 5 không xuất hiện:

  • Vòng lặp while ở trên chạy khi biến $i tăng từ 1 đến 10 qua các lần lặp.
  • Khi gặp điều kiện $i=5 vòng gặp lệnh continue trong PHP sẽ thoát vòng lặp hiện tại để sang vòng lặp tiếp theo.
  • Điều đó đồng nghĩa với số 5 sẽ không xuất hiện trong kết quả trả về.

Lệnh die trong PHP

Lệnh die trong PHP được sử dụng khi bạn muốn dừng luôn và không thực hiện bất kỳ các lệnh phía sau nó.

Ví dụ:

<?php
$i=1;
echo 'Gặp lệnh die() thì các lệnh phía sau không thực hiện nữa';
die();
while($i<=10):
echo $i.', ';
$i++;
endwhile
?>

Kết quả trả về:

lenh-die-trong-php

Giải thích: khi gặp lệnh die() thì kể cả bên dưới bạn có lập trình như thế nào thì các đoạn mã phía sau nó không thể chạy nữa.

Như bạn thấy ở đoạn code trên thì vòng lặp while không chạy vì lệnh die() đã được gọi trước đó.

Lời kết

Như vậy ở bài này, mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về các lệnh như break, continue, die trong PHP .

Mỗi lệnh có một chức năng nhiệm vụ riêng. Hi vọng các bạn sẽ ứng dụng nó trong các bài tập của riêng mình.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *