Bài 3: sử dụng lệnh echo, print và console log trong PHP

Bài 3: sử dụng lệnh echo, print và console log trong PHP

Sử dụng echo, print in dữ liệu ra màn hình trong php là 2 lệnh hầu như lúc nào cũng cần dùng đến.

Ở bài 2 chúng ta đã được học về cách sử dụng biến và hằng trong php, sau đây sonnguyenaz.com sẽ hướng dẫn các bạn cách để xuất dữ liệu ra.

Lệnh echo trong PHP

Giới thiệu lệnh echo trong PHP

Các lệnh hay các cấu trúc ngôn ngữ trong php đã có sẵn trong thư viện của php, không giống như các ngôn ngữ lập trình khác phải import thư viện vào thì mới sử dụng được.

Với lệnh echo có thể giúp cho chúng ta có thể in các dữ liệu là màn hình trình duyệt từ các biến, chuỗi ký tự hay cả mã html, css, javascript…

Lệnh echo không sử dụng /n để xuống dòng mà dùng mã html để làm điều đó

Cú pháp lệnh như sau:

echo(string …$expressions): void

Một số ví dụ về lệnh echo trong php

Lệnh echo có thể in với nhiều đối số như:

<?php
echo 'Chào mừng các bạn đến với bài học số 3 ', 'lập trình PHP';
?>

Ví dụ 1: in biến

<?php
//-----đối với biến là chuỗi ký tự--------------
$message='Chào mừng các bạn đến với bài học số 3, lập trình PHP';
echo $message;
//-----đối với biến là số---------------------
echo '<br>';
$a=1234;
echo $a;
?>

Kết quả:

su-dung-lenh-echo-de-in-bien-trong-php

Ví dụ 2: in mã html, css

<?php
$message='<p style="font-size:16px;">Chào mừng các bạn đến với bài học số 3</p> <p style="color:red">lập trình PHP</p>';
echo $message;
?>

Kết quả:

su-dung-lenh-echo-de-in-bien-chua-ma-html-css-trong-php

Ví dụ 3: đưa javascript vào được luôn

<?php
echo '<script>alert("chào các bạn!")</script>';
$message='<p style="font-size:18px;">Chào mừng các bạn đến với bài học số 3</p><p style="color:red">lập trình PHP</p>';
echo $message;
?>

Kết quả:

su-dung-lenh-echo-de-in-bien-chua-ma-javascript-trong-php

Các đối số khi sử dụng lệnh echo sẽ được tự chuyển đổi thành chuỗi để in ra, nhưng với mảng thì bạn không thể sử sụng echo được, nó sẽ báo lỗi nhé:

<?php
echo array('a','b','c');
?>

Kết quả:

lenh-echo-khong-the-in-mang-trong-php

Ví dụ 4: in ghép biến và chuỗi

<?php
$bien='lập trình PHP';
$message='<p style="font-size:18px;">Chào mừng các bạn đến với bài học số 3</p><p style="color:red">'.$bien.'</p>';
echo $message;
?>

Lệnh echo không có kiểu trả về.

Lệnh print trong PHP

Giới thiệu lệnh print trong PHP

Cũng tương tự như lệnh echo, lệnh print trong php it được dùng hơn cho phép bạn in ra màn hình trình duyệt một chuỗi.

Lệnh print chỉ cho phép in với 1 đối số duy nhất, nếu có nhiều sẽ gây ra lỗi.

Giống như echo print cũng có thể kết hợp với html, css và javascript:

<?php
print '<script>alert("chào các bạn!")</script>';
$message='<p style="font-size:18px;">Chào mừng các bạn đến với bài học số 3</p><p style="color:red">lập trình PHP</p>';
print $message;
?>

Kết quả y hệt như lệnh echo, lệnh print luôn có giá trị trả về là 1 và kiểu trả về là int.

Sử dụng console log trong PHP

Hiện tại PHP chưa hỗ trợ hiển thị trong console log trên trình duyệt, mà chúng ta có thể kết hợp với mã javascript như ở trên.

ví dụ:

<?php
$bien='lập trình PHP';
echo 	"<script>
	console.log('".$bien."')
	</script>";
?>

Kết quả:

su-dung-consolog-trong-php

Lời kết

Lệnh echo rõ ràng là được sử dụng nhiều hơn lệnh print trong php bởi hiệu suất nhanh, linh hoạt và đơn giản để sử dụng.

Cảm ơn các bạn đã xem bài học số 3 về lập trình PHP.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *