Bài 5: tìm hiểu về các hàm toán học math function trong PHP

Bài 5: tìm hiểu về các hàm toán học math function trong PHP

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác các hàm toán học(math function) trong PHP luôn phải có trong thư viện lập trình.

Như đã nhắc đến trong bài 4 về các hàm xử lý kiểu dữ liệu string trong PHP thì các thư viện này luôn có sẵn chỉ việc gọi ra dùng không cần phải import vào.

Hàm min() và max() trong PHP

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác thì hàm min() có nhiệm vụ tìm số nhỏ nhất còn hàm max() là tìm số lớn nhất trong các số đã cho:

<?php
	echo 'Số nhỏ nhất là: '.min(1,5,3,8,43,23,76,23,314);
	echo '<br>';
	echo 'Số lớn nhất là: '.max(1,5,3,8,43,23,76,23,314);
	/*kết quả: 
     Số nhỏ nhất là: 1
     Số lớn nhất là: 314
    */
?>

Hàm abs() trong PHP

Hàm abs() trong PHP cho chúng ta giá trị tuyệt đối của một số:

<?php
	echo 'Giá trị tuyệt đối là: '.abs(7.5);
	echo '<br>';
	echo 'Giá trị tuyệt đối là: '.abs(-7.5);
	/*kết quả: 
	Giá trị tuyệt đối là: 7.5
	Giá trị tuyệt đối là: 7.5
	*/
?>

Hàm sqrt() trong PHP

Hàm sqrt() trong PHP hàm này thông thường rất quen thuộc với mỗi chúng ta khi nhập môn các môn lấp trình cơ bản đúng không ạ.

Hàm sqrt() dùng để tính căn bậc 2:

<?php
	echo 'Căn bậc 2 của 25 là: '.sqrt(25);
	echo '<br>';
	echo 'Căn bậc 2 của 64 là: '.sqrt(64);
	/*kết quả: 
	Căn bậc 2 của 25 là: 5
	Căn bậc 2 của 64 là: 8
	*/
?>

Hàm round() trong PHP

Hàm round() trong PHP là dùng để làm tròn số, cú pháp của hàm như sau:

round($val, $precision)

Trong đó $val là số cần làm tròn, $precision là làm tròn đến số thập phân bao nhiêu:

<?php
	echo round(25.1234,3);//kết quả: 25.1
	echo '<br>';
	echo round(5.55,1);//kết quả: 5.6
	echo '<br>';
	echo round(5.499);//kết quả: 5
	echo '<br>';
	echo round(25.45477,4);//kết quả: 25.4548
?>

Như các bạn đã thấy hàm round() luôn làm tròn về số gần nhất.

Nếu muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống về số nguyên bạn có thể tham khảo thêm 2 hàm ceil()floor()

<?php
	echo ceil(5.55);//kết quả: 6
	echo '<br>';
	echo floor(5.55);//kết quả: 5
?>

Hàm rand() trong PHP

Hàm rand() có nghĩa là random nó sẽ tạo ra một số bất kỳ từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất đã cho hoặc là không cần quy định:

<?php
	echo(rand());
	echo '<br>';
	echo(rand(21, 99));
	echo '<br>';
	echo(mt_rand());
	echo '<br>';
	echo(mt_rand(21, 99));
?>

Ngoài ra còn có hàm mt_rand() dữ liệu lớn hơn tuy nhiên cũng tốn bộ nhớ hơn.

Hàm pow() trong PHP

Hàm pow() trong PHP dùng để tính lũy thừa:

<?php
	echo(pow(2,3));// trả về 2 lũy thừa 3 bằng: 8
	echo '<br>';
	echo(pow(12, 2));// trả về 12 lũy thừa 2 bằng: 144
?>

Hàm pi() trong PHP

Hàm pi() trong PHP là để trả về giá trị của số PI

<?php
	echo(pi());// trả về số PI: 3.1415926535898
?>

Lời kết

Như vậy ở bài 5 này mình và các bạn đã cùng tìm hiểu các hàm toán học trong PHP rồi, hi vọng đến bài này phần nào các bạn đã hiểu qua được ngôn ngữ lập trình PHP.

Hẹn gặp các bạn ở bài sau nhé.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *