Bài 7: Câu lệnh if else trong PHP

Bài 7: Câu lệnh if else trong PHP

Câu lệnh rẽ nhánh if else trong PHP chắc chắn được sử dụng rất nhiều khi bạn làm lập trình bằng ngôn ngữ PHP.

Ở bài số 6 chúng ta đã được giới thiệu về các loại toán tử trong PHP thì ở bài này chúng ta tiếp tục làm quen với câu lệnh có điều kiện.

Câu lệnh if else trong PHP là gì?

Câu lệnh if else trong PHP là câu lệnh có điều kiện, dựa trên điều kiện đúng hoặc sai mà câu lệnh lại trả về một kết quả do chúng ta định đoạt.

Ví dụ ở câu: Nếu hôm nay trời mưa thì em sẽ không thể đi học được”.

Điều kiện đưa ra là hôm nay trời mưa và nếu nó đúng thì em sẽ không đi học(trả về true), ngược lại trời không mưa em sẽ đi học(trả về false)

Đưa vào ngôn ngữ lập trình thì sẽ như sau:

if(nếu hôm nay trời mưa)
{'Em sẽ không thể đi học được'}
else{Em sẽ đi học}

Cách sử dụng lệnh if else trong PHP

Câu lệnh có điều kiện if trong PHP

Cú pháp sử dụng lệnh if trong PHP như sau:

if(điều_kiện){Nếu đúng thì trả về kết quả}.

Ví dụ cụ thể nhé:

Kiểm tra số 3 có phải căn bậc hai của 9 không?

<?php
//tim căn bậc 2 của 9
$a=sqrt(9);
//kiểm tra 3 có phải căn bậc 2 của 9 hay không?
if($a==3){
	echo '3 đúng là căn bậc 2 của 9';
}	
?>

Giải thích: chúng ta sẽ tìm căn bậc 2 của 9 trước sau đó so sánh kết quả với 3, nếu điều kiện đưa ra đúng thì hiển thị ra màn hình là: “3 đúng là căn bậc 2 của 9“.

Thêm ví dụ về chuỗi nữa nhé:

Điều kiện đưa ra là Giỏi thì sẽ in ra màn hình dòng chữ “Bạn được học sinh giỏi”

<?php
$dieukien='Giỏi';
if($dieukien=='Giỏi'){
	echo 'Bạn được học sinh giỏi';
}	
//kết quả trả về: Bạn được học sinh giỏi
if($dieukien=='Khá'){
	echo 'Bạn được học sinh khá';
}
//Kết quả trả về: không hiển thị gì cả vì điều kiện "Khá không thỏa mãn"
?>

Kết hợp cả if và else trong PHP

Có “Nếu” thì chắc chắn có “Thì” lệnh if kết hợp với else sẽ tạo ra câu lệnh rẽ nhánh.

Như ở các ví dụ trên bây giờ ta cho thêm else vào nhé:

Bây giờ ta làm ngược lại ta kiểm tra điều kiện nếu như căn bậc 2 của 9 mà khác 3

<?php
//tim căn bậc 2 của 9
$a=sqrt(9);
//kiểm tra 3 có phải căn bậc 2 của 9 hay không?
if($a!=3){
	echo '3 không phải là căn bậc 2 của 9';
}	
else{
	echo '3 đúng là căn bậc 2 của 9';
}
//kết quả: 3 đúng là căn bậc 2 của 9
?>

Tiếp tục với ví dụ kiểm tra học sinh được loại gì và hiển thị thông báo ra màn hình:

<?php
$dieukien='Khá';
if($dieukien=='Giỏi'){
	echo 'Bạn được học sinh giỏi';
}	
//nếu điều kiện trên không đúng thì tiếp tục kiểm tra
else if($dieukien=='Khá'){
	echo 'Bạn được học sinh khá';
}
//tiếp tục rẽ nhánh
else if($dieukien=='Trung bình'){
	echo 'Bạn được học sinh Trung bình';
}
//còn lại so với các điều kiện trên
else{
	echo 'Bạn được học sinh Yếu';
}
?>

Bạn thấy đấy, lệnh if và else trong PHP cứ phân nhánh đến khi nào hết điều kiện thì thôi.

Tùy vào từng bài toán cụ thể mà chúng ta sử dụng if và else cho hợp lý và chặt chẽ, vì nếu dùng sai thì hậu quả khó lường.

Thêm một ví dụ nữa là if lồng vào nhau nhé:

Kiểm tra 3 có phải là căn bậc 2 của 9 không nếu đúng thì kiểm tra tiếp 3 là số chẵn hay số lẻ:

<?php
//tim căn bậc 2 của 9
$a=sqrt(9);
//kiểm tra 3 có phải căn bậc 2 của 9 hay không?
if($a==3){
	if(3%2==0){
		echo '3 đúng là căn bậc 2 của 9 và là số chẵn';	
	}
	else{
		echo '3 đúng là căn bậc 2 của 9 và là số lẻ';	
	}
}	
else{
	echo '3 không đúng là căn bậc 2 của 9';
}
//kết quả: 3 đúng là căn bậc 2 của 9 và là số lẻ
?>

Lệnh if else còn được viết rút gọn như sau:

(Điều kiện)?(Nếu đúng):(Còn lại)

<?php
//tim căn bậc 2 của 9
$a=sqrt(9);
//kiểm tra 3 có phải căn bậc 2 của 9 hay không?
($a==3)?($msg='3 đúng là căn bậc 2 của 9'):($msg='3 không là căn bậc 2 của 9');
	echo $msg;//kết quả:3 đúng là căn bậc 2 của 9
?>

Lời kết

Như vậy bài hướng dẫn này songnguyenaz.com đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu cơ bản về lệnh if else trong PHP rồi.

Tất nhiên một số ví dụ ở trên chưa thể giúp các bạn hiểu kỹ về 2 lệnh này được, các bạn cần luyện tập các bài tập thật nhiều nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *