Bài 8: Câu lệnh switch case trong PHP

Bài 8: Câu lệnh switch case trong PHP

Câu switch case trong PHP mặc dù ít được sử dụng hơn câu lệnh if else nhưng nó có cái hay riêng. Hãy cùng sonnguyenaz.com tìm hiểu và xem các ví dụ cụ thể nhé.

Lệnh switch case trong PHP là gì?

Tương tụ như lệnh if else thì trong ngôn ngữ lập trình PHP lệnh switch case cũng là lệnh rẽ nhánh có điều kiện.

Cú pháp sử dụng như sau:

switch ($variable) {
  case $value_1:
    // Câu lệnh được thực thi nếu thỏa mãn $value_1
    break;
  case $value_2:
    // Câu lệnh được thực thi nếu thỏa mãn $value_2
    break;

    ..........
  default:
    // Câu lệnh được thực thi nếu thỏa mãn các điều kiện còn lại
    break;
}

Nó tìm các điều kiện đúng rồi trả về kết quả nếu điều kiện đưa ra là đúng.

Trong đó:

 • Đầu vào là $variable.
 • Các giá trị case $value là điều kiện.
 • break: là thoát khỏi switch case khi thỏa mãn điều kiện
 • Default: giống như lệnh else, điều kiện còn lại.

Các ví dụ về lệnh switch case trong PHP

Ví dụ 1: Cho một biến đầu vào là số và gán thử số 3, sử dụng switch case nếu tìm thấy số 3 thì hiển thị là “Hôm nay là thứ 3” nếu không tìm thấy thì hiển thị: “Không tìm thấy”

<?php
$thu = 3;
switch ($thu)
{
  case 2 :
    echo 'Hôm nay là thứ 2';
    break;
  case 3:
    echo 'Hôm nay là thứ 3';
    break;
  case 4:
    echo 'Hôm nay là thứ 4';
    break;
  case 5:
    echo 'Hôm nay là thứ 5';
    break;
  case 6 :
    echo 'Hôm nay là thứ 6';
    break;
  case 7 :
    echo 'Hôm nay là thứ 7';
    break;
  case 8 :
    echo 'Hôm nay là chủ nhật';
    break;	
  default:
    echo 'Không tìm thấy';
    break;
}
//kết quả: Hôm nay là thứ 3
?>

Nếu như bạn thay đổi biến $thu thành 4 thì chăc chắn kết quả trả về sẽ là “Hôm nay là thứ 4”.

Hoặc bạn nhập vào 10 thì kết quả sẽ là “Không tìm thấy”.

Ví dụ 2: chúng ta có thể lồng switch case vào với nhau bằng ví dụ kiểm tra số đầu vào có phải căn bậc 2 của 16 không, nếu đúng thì kiểm tra tiếp nó là số chẵn hay lẻ:

<?php
$thu = 4;
switch ($thu)
{
  case 4 :
    echo 'Số: '.$thu.' là căn bậc 2 của 16 ';
		$sodu = $thu % 2;
		switch ($sodu)
			{				
				case 0:
				echo 'là số chẵn';
				default://còn lại không hiển thị gì
					break;
			}
    break;	
  default://còn lại không hiển thị gì
    break;
}
//kết quả: Số: 4 là căn bậc 2 của 16 là số chẵn
?>

Lời kết

Để nói nên sử dụng lệnh nào thì rất khó, tùy vào tư duy thuật toán của mỗi người, trên đây mình chỉ hướng dẫn cho các bạn hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của lệnh switch case trong PHP.

Nếu có thắc mắc cần giải đáp, bạn bình luận xuống dưới nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *