Bài 9: cách sử dụng vòng lặp for trong PHP

Bài 9: cách sử dụng vòng lặp for trong PHP

Nói đến lập trình phải kể đến vòng lặp, trong đó vòng lặp for trong PHP có gì khác so với các ngôn ngữ lập trình khác. Hãy cùng sonnguyenaz.com tìm hiểu nhé.

Ở bài 8 chúng ta đã cùng tìm hiểu về câu lệnh switch case trong PHP rồi, hôm nay hãy cùng khám phá tiếp lệnh for nhé.

Vòng lặp for trong PHP

Vòng lặp trong PHP được hiểu nôm na là chúng ta có một vị trí bắt đầu và nó cứ lặp đi lặp lại cho đến điều kiện kết thúc.

Cú pháp như sau:

for (expr1; expr2; expr3)
{
  // Thực thi lệnh ở mỗi vòng lặp
}

Tiến trình xảy ra ở các vòng lặp:

 • Ở vòng lặp đầu tiên expr1 được xác định thực thi vô điều kiện
 • Khi bắt đầu mỗi vòng lặp expr2 được kiểm tra, nếu điều kiện đúng thì lặp tiếp nếu không thì dừng lại
 • Mỗi lần cuối vòng lặp expr3 được thực thi

Cụ thể:

for ($i=0; $i<=100; $i++)
{
  // Thực thi lệnh ở mỗi vòng lặp
}

Ở đây biến $i dùng để xác định vòng lặp:

 • Ở vòng đầu tiên i được xác định bằng không
 • Bắt đầu vòng lặp tiếp theo kiểm tra i có nhỏ hơn hoặc bằng 100 hay không nếu đúng lặp tiếp
 • Cuối vòng lặp i được tăng lên 1 giá trị

Ví dụ về vòng lặp for trong PHP

Ví dụ 1: tạo ra 100 chữ “I LOVE YOU” được đánh số thứ tự từ 1 đến 100.

<?php
for($i=1;$i<=100;$i++){
	echo $i.'- I LOVE YOU<br>';
}
?>

Và kết quả:

cach-su-dung-vong-lap-for-trong-php

Ở trên ta thấy i bắt đầu tăng từ 1 đến 100, và mỗi vòng lặp ta cho hiện thị biến i và kèm theo dòng chữ “I lOVE YOU”

Ngược lại bây giờ ta cho i đi từ 100 về 1, mỗi vòng lặp trừ $i đi một đơn vị:

<?php
for($i=100;$i>=1;$i--){
	echo $i.'- I LOVE YOU<br>';
}
?>

Ở ví dụ này ta lại thấy vòng lặp for lặp lại 100 lần nhưng số thứ tự của $i thì giảm dần ừ 100 về 1:

cach-su-dung-vong-lap-for-trong-php-vi-du-2

Ví dụ 2: dùng vòng lặp for để truy xuất các phần tử trong mảng array trong PHP

Ta có 1 mảng sau: [‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’]

<?php
$mang=['a','b','c','d','e'];
//---đếm số phần tử trong mảng
$dem=count($mang);
//dung for để truy xuất phần tử trong mảng
for($i=0;$i<$dem;$i++){
	echo 'Phần tử thứ '.$i.' của mảng là: '.$mang[$i].'<br>';
}
?>

Kết quả:

dung-vong-lap-for-de-truy-xuat-phan-tu-cua-mang-trong-php

Ví dụ về vòng lặp for lồng nhau trong PHP

Để hiểu rõ về vòng lặp for trùng nhau, bây giờ ta lấy ví dụ về giải hệ phương trình nhé:

Ta có hệ phương trình sau:

x+y=10

x-y=2

Tìm nghiệm của hệ phương trình:

<?php
for($i=0;$i<10;$i++){
	for($j=0;$j<10;$j++){
		if(($i+$j==10) && ($i-$j==2)){
	echo 'Nghiệm là: x='.$i.' và y='.$j;
		}
	}
}
// kết quả: Nghiệm là: x=6 và y=4
?>

Giải thích:

 • Ta biết được x và y chắc chắn nhỏ hơn 10, bây giờ ta tạo một vòng lặp đầu tiên cho biến $i chạy từ 1 đến 10
 • Tiếp tục tạo một vòng lặp thứ 2 trong vòng lặp thứ nhất với biến $j chạy từ 1 đến 10
 • Cứ mỗi vòng lặp ta kiểm tra điều kiện ($i+$j==10) và ($i-$j==2) nếu thỏa mãn sẽ xuất nghiệm ra màn hình tương ứng với x là $i và y là $j

Lời kết

Ở bài viết này mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp for trong PHP và các ví dụ cụ thể giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về lệnh này.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *