Dùng hàm ROUND làm tròn số đến hàng nghìn trong Excel

Dùng hàm ROUND làm tròn số đến hàng nghìn trong Excel

Để làm tròn số trong Excel thì có các cách làm khác nhau, có thể dùng hàm ROUND để làm tròn số đến hàng nghìn. Hoặc cũng có thể dùng công cụ sẵn có của Excel, hoặc một số tool khác tích hợp. Ở đây, sonnguyenaz.com xin hướng dẫn các bạn cách dùng hàm nhé.

Cú pháp sử dụng hàm ROUND

Hàm ROUND trong Excel có cú pháp như sau:

=ROUND(number,num_digits)

Trong đó:

 • number là giá trị số truyền vào có thể là ô chọn hoặc số tự gõ
 • num_digits là cách thức làm tròn

Cách thức làm tròn số:

 • Nếu num_digits lớn hơn 0 thì làm tròn số thập phân, ví dụ làm tròn đến số thập phân thứ 2 thì num_digits=2, số thập phân thứ 3 thì num_digits=3.
 • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì có nghĩa là làm tròn sang số bên trái dấu thập phân
 • Nếu num_digits=0 có nghĩa là bạn bỏ phần thập phân và làm tròn đến số hàng đơn vị
 • Khi bạn muốn làm tròn lên thì sử dụng ROUNDUP, ngược lại dùng ROUNDDOWN
 • Sử dụng MROUND để làm tròn một số đến một bội số cụ thể.

Hàm ROUND làm tròn đến hàng nghìn trong Excel

Như bạn thấy cú pháp trên thì hàm ROUND có thể tùy biến cách làm tròn tùy theo ý bạn.

Bây giờ mình sẽ đi vào các ví dụ cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về hàm ROUND nhé.

Hướng dẫn về hàm ROUND

Làm tròn số thập phân

Ví dụ ta có số thập phân sau: 12,353.557 nằm ở ô B2

Có thể làm tròn về 1 chữ số hoặc 2 chữ số thập phân với công thức sau:

 • =ROUND(B2,1): làm tròn đến số thập phân thứ nhất kết quả trả về là 12353,6
 • =ROUND(B2,2): làm tròn đến số thập phân thứ 2 kết quả trả về là 12353,56

Lưu ý: nếu bạn dùng hàm ROUND thì mặc định nếu nhỏ hơn 5 nó sẽ làm tròn xuống, lớn hơn hoặc bằng 5 nó sẽ làm tròn lên.

Để quy định tròn lên hoặc tròn xuống bạn sẽ phải dùng sang 2 công thức giống mình giới thiệu ở trên phần cú pháp

 • =ROUNDDOWN(B2,1): làm tròn xuống kết quả là 12353,5
 • =ROUNDUP(B2,1): làm tròn lên kết quả là 12353,6
huong-dan-dung-ham-round-trong-excel

Làm tròn đến hàng đơn vị

Ranh giới giữa phần thập phân và phần số nguyên là 0, nên nếu làm tròn đến hàng đơn vị ta có công thức như sau:

=ROUND(B2,0): làm tròn đến hàng đơn vị kết quả trả về là 12354

huong-dan-dung-ham-round-lam-tron-den-hang-don-vi-trong-excel

Bạn muốn làm tròn lên hoặc tròn xuống thì dùng công thức ROUNDUPROUNDDOWN tương tự như trên nhé.

Hàm Round làm tròn tới hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn

Tương tự như dùng hàm ROUND để làm tròn phần thập phân, thì làm tròn đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ta dùng đối số âm tương đương: -1,-2,-3

 • =ROUND(B2,-1): Làm tròn đến hàng chục kết quả là: 12,354
 • =ROUND(B2,-2): Làm tròn đên hàng trăm kết quả là: 12,350
 • =ROUND(B2,-3): Làm tròn đến hàng nghìn kết quả là: 12,000

Bạn xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn:

huong-dan-dung-ham-round-lam-tron-den-hang-chuc-tram-nghin-trong-excel

Cách sử dụng hàm MROUND trong Excel

Cú pháp: =MROUND(Number,Multiple)

 • Number là số cần làm tròn
 • Multiple là số mà muốn làm tròn tới bội số đó:

Ví dụ:

 • Ta có số 5 với Multiple là 2 thì bội của 2 gần số 5 nhất là 6
 • Ta có số 4,3 với Multiple là 0.2 thì bội của 0.2 gần 4.3 nhất là 4.4

Công thức là =MROUND(5,2) cho ra kêt quả là 6, =MROUND(4.3,0.2) ra kết quả là 4.4

Lời kết

Bạn nên hiểu cách sử dụng hàm ROUND trong Excel để làm tròn hàng thập phân, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn…

Hàm này được sử dụng rộng rãi hầu hết ai làm dân văn phòng, nên bạn cần cân nhắc sử dụng cho đúng bởi rất dễ nhầm lẫn cách làm tròn.

Video hướng dẫn

Bài viết liên quan

Rate this post

sonnguyen

Là một nhân viên IT thích chia sẻ những gì mình biết đến tất cả mọi người. Hi vọng được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót mong các bạn comment xuống dưới để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *