Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với ban quản trị blog sonnguyenaz với thông tin sau:

  • Quản trị blog: Nguyễn Ngọc Sơn
  • Email: sonnguyenazqn@gmail.com
  • Điện thoại/ Zalo: 0933682227
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam.